Coiste Tréadach

Print Friendly, PDF & Email

coiste-logoI mí Eanáir na bliana 2000 bhunaigh an Cairdinéal Deasún Ó Conaill An Coiste Tréadach chun moltaí a chur roimhe maidir le freastal tréadach ar phobal na Gaeilge san Ard-Deoise. Dúirt sé go raibh dualgas ann freastal tréadach ar ard-chaighdeán a dhéanamh ar phobal na Gaeilge san Ard-Deoise.

Bunaíodh Pobal an Aifrinn i 1973, eagraíocht do thuataí idir fhir agus mhná, le tacaíocht a thabhairt don liotúirge trí Ghaeilge ar fud na hArd-Deoise, tar éis an Dara Comhairle Vatacánach.

Tá geall le céad (100) sagart sásta a bheith ar róta leis an Aifreann a léamh trí Ghaeilge in ionaid ainmnithe ar fud na hArd-Deoise.  Ainmníodh sagart do gach ceann de chúig (5) cheantar na hArd-Deoise le comhordú a dhéanamh maidir le hullmhú, le ceiliúradh agus le clárú na sacraimintí trí Ghaeilge sna hionaid éagsúla. Déanfaidh an Coiste Tréadach agus Lárionad Acmhainní Liotúirgeacha na Deoise cúram de na cúrsaí sin. Buaileann an Coiste le chéile uair in aghaidh na míosa seachas i mí Iúil agus i mí Lúnasa.

Tá liosta na bparóistí san Ard-Deoise ar fad ina bhfuil an tAifreann á léamh trí Ghaeilge agus amanna na nAifreann le fáil ar Idirlíon na Deoise: dublindiocese.ie.

Má tá soiléiriú de dhíth ort faoi na socruithe seo, is féidir labhairt le:

•    An tAth. Pádraig Ó Baoill, Cathaoirleach, ag 086 1011415.


In January 2000, Cardinal Desmond Connell established An Coiste Tréadach to advise on matters concerning pastoral ministry to Irish speakers in the Archdiocese. He said that there is an obligation to provide comprehensive pastoral care of a worthy standard, in Irish, for Irish speakers in the Archdiocese.

Pobal an Aifrinn, was established in 1973, and consists of lay men and women, who help in the provision of Mass in Irish in the Archdiocese, since the Second Vatican Council.

Approximately one hundred (100) priests are available on a rota basis for the celebration of Mass in Irish, at specified locations throughout the Archdiocese. Each priest on the Rota celebrates Mass trí Ghaeilge in turn in the specific locations.
A priest has been appointed to each of the five (5) pastoral areas to coordinate the preparation, celebration and administration of the sacraments in Irish for pastoral and liturgical purposes, through An Coiste Tréadach and the Archdiocesan Liturgical Resource Centre. An Coiste Tréadach meets once a month with the exception of July and August.

A schedule of parishes where Mass is celebrated through Irish, together with Mass times is available on the Diocesan website – dublindiocese.ie.

If you have any queries concerning these arrangements please contact:
•    Fr. Pádraig Ó Baoill, Chairperson at 086 1011415.

 

Aifrinn Craolta i nGaeilge 11-2021

********************************************************************************************

Lá Féile Phádraig Aifrinn Gaeilge 2021

Comaoineach Spioradálta

Féile Pádraig 2021 0 Craoltaí

*********************************************************************************************

Clár – Aifrinn Craolta in Éirinn

*********************************************************************************************

 

See Report of Activities in 2018 – An Coiste Treadach

Coiste Tréadach – Tuairisc – Report 2018

See Report of Activities in 2017 – An Coiste Treadach

Click here on An Coiste Treadach – Report of Activities 2017:

 

*******************************************************************************************

IRISH LANGUAGE RESOURCES FOR PRIESTS 

March 2017

LITURGICAL BOOKS                                                      

An Leabhar Aifrinn Rómhánach, the Roman Missal (Irish language version) –Translation is complete and will be published imminently. With the ever increasing numbers of Gaelscoileanna in the diocese it would be good if each parish had a copy of the Irish language Roman Missal when it is published. Please order your parish’s copy through Veritas Publications as soon as possible.                                                                                                    

LITURGICAL AIDS    

 An tAifreann Naofa (An Coiste Tréadach, Dublin Diocese 2012) – contains the Common of the Mass in both languages, updated Irish and original English, side by side to assist celebrants with translation. This publication also contains a CD with the soundtrack of the Mass in individual easily accessible tracks to familiarise celebrants with the pronunciation of the Mass parts in Irish. This publication is available from An Coiste Tréadach and may also be purchased in Veritas book stores. 2. Machnaimh Shoiscéalacha Bliain A Naomh Matha, by Cothraí Gógan, Foilseacháin Ábhair Spioradálta (phone 01 775 8502) – Also available Bliain B – Naomh Marcas and Bliain C – Naomh Lúcás These three books contain short sermons in Irish which are most useful to priests who may consider their fluency in Irish to be on the weak side.                                     

IRISH LANGUAGE MISSALETTES 

Any parish looking for missalettes in Irish can order from Angela Morgan, Gael Linn – Tel: 01 6753296 or by email at eolas@gael-linn.ie

WEB RESOURCES

www.cumannnasagart.ie/ Cumann na Sagart is an association for priests who may wish to improve their service to the Irish speaking community in their parish/area This website contains useful Irish language resources for priests, eg common prayers in Irish, daily Mass readings in Irish, useful resource for weekly Sunday sermons by Fr Máirtín Mac ConMara under the Machnamh link (on the lines of Scripture in Church), the sacraments in Irish, the text of the Mass in Irish, the Funeral Rites, Calendar of Irish saints.

www.dublindiocese.ie/ has a good section in Irish and also contains the times of Masses in Irish throughout the diocese. These Masses are celebrated in Centres designated by the Archbishop for the Irish language worshipping communities – see below.

www.veritasbooksonline.com/intercom

Scroll down to Irish Resources link for an invaluable aid to the Irish Masses in the weeks and months ahead. Resources are prepared by various contributors and are of great assistance to priests whose fluency in preaching in Irish may be considered by them to be weak.

www.catholicireland.nethas a link to the readings of the day and the readings for the following Sunday’s Mass. A link close-by gives the Irish language version of these readings


Torthaí agus Cuspóirí 2015-2016

Obair Leanúnach

•    Forbairt ar Dhaileadh CD agus leabhrán den Aifreann Nua:
Leabhrán le téacs na nAifreann le CD, do shagairt agus do phobal na deoise – Seoladh, Samhain 2012
•    Aifrinn Réigiúnda:
Aifrinn i nGaeilge i gceantair éagsúla le cabhair ó róta sagart.  Cruinnithe do na sagairt.

Obair nua:
•    Áis nua do cheilúradh na Faoistine.
•    Breathnú ar Shéiplínigh na nGaelscoileanna.


Achievements and Goals 2015-2016

Ongoing Work:

•    CD and new mass booklet:  Promotion of CD and accompanying text to help priests and people in the celebration of various Masses in Irish – Launched November 2012.

•    Regional Masses: Masses i nGaeilge organised in various areas, with the help of a rota of priests in the following locations:

Artane Oratory, Beechwood Avenue, Bray (Holy Redeemer), Dún Laoghaire, Glasnevin, Drynam (Swords), Ballinteer, Sallynoggin, Rathfarnnham, South City Centre and Tallaght.

New Work:

•    Arrange meetings of Priests serving on the rotas.
•    Preparing a new resource for Priests celebrating Confession (as Gaeilge).
•    Take an inventory of Chaplaincy services in the Gaelscoilleanna.

Baill an Choiste    /    Committee Members

An tAth. Pádraig Ó Baoill, SP, Cathaoirleach
Dónal Ó Conaill, Cisteoir
An tSiúr Mairéad Ní Bhuachalla, RSC.
Bláthnaid Ó Brádaigh
Caitríona Uí Catháin
An tAth. Caoimhín Ó Mórdha, Modhnóir
Étáin Ní Shíocháin


 


Click here for Irish Language Resources for Priests 2017:

An Leabhar Aifrinn – February 2016